Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2014

ritavit
Przeszłość staje się teraźniejszością
Zaspawana brama pęka jak tama
Złe wspomnienia jak bumerang wracają w moją stronę
Odwrócona kolej rzeczy prowadzi do początku końca
Którego nikt oglądać nie powinien
To nie było miłe
Chciała jedynie byś mi powiedział
Że nic nie zginie
Żadne słowo, które padło, żadna myśl niedokończona
Żadne niewypowiedziane kocham
Gdybym tylko wiedziała ile dla Ciebie znaczę
Natychmiast bym powiedziała słowo, które ma tak wiele znaczeń
Lecz od chwili tamtej, gdzieś po mojej głowie
Zwykle łatwopalnej, zamykam wszystkie uczucia
W jednym tylko słowie. Nie chciałam by tak było
Mój drogi, słowo to ostatnie
Vale, to znaczy żegnaj na zawsze

Rita
ritavit
Co to za światło na mej trasie
Co to za dźwięk w mych uszach
Co to za widok w mych oczach
Hipnoza myśli
Niespokojne

To sprowadza na kolana
Twoje oczy
Twój głos
Twoja postać
Żadnych szans

Toksyczne obrazy przed oczami
Ucieleśnienie grzechu

Pieści mnie narkotyków smakiem
Uzależnia
Niczego nie kontroluje

To ta chemia
Emocje biegają po głowie
Widzę gwiazdy
Widzę imiona nasze
Tyle wiary było

Elektrycznym się staje
To jeszcze płynie we mnie
Jak krew
Nagle koniec
Zejście


Vit
ritavit
Nigdy nie chciałem w ten sposób
Nigdy nie myślałem, że mogę to zmienić.
Los mnie obudził brakiem dotyku

Teraz widzę brak ten w moich oczach
Pragnienia życia we łzach zapisane
Brak słów

Dotyk Twój Arktyki lody ogrzewa
Fale na morzu jak kojące szepty

Spokojna chwila w Twych ramionach zapisana była

Vit
ritavit

Po raz pierwszy, zapewne nie ostatni

Rita & Vit
Jesteśmy metaforycznymi ćpunami.
Żadne z nas nie ma dość liryki, epiki, dramatu i rymu.
Zdarzyć się może poemat, erotyk, horror, sporadycznie wiersz biały, kolorowany.
Drugiego dnia grudnia zaczynamy nadawanie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl